Property Location: Vaishali Nagar

155 gaj Duplex Villa

Vaishali Nagar, Jaipur

₹ 1.95

Crore

4BHK
3800 ft²
4

100 Sq Yards Duplex

Vaishali Nagar, Jaipur

₹ 1.37

Crore

4BHK
2500 ft²
4

155 Sq Yards Duplex

Vaishali Nagar , Jaipur

₹ 1.80

Crore

3BHK
3900 ft²
5

200 Sq Yards Duplex

Vaishali Nagar , Jaipur

₹ 3.25

Crore

5BHK
4800 ft²
5

155 Sq Yards Duplex

Vaishali Nagar, Jaipur

₹ 2.05

Crore

4BHK
3900 ft²
5

83 Sq Yards Duplex

Vaishali Nagar ,Jaipur

₹ 88

Lac

3BHK
1800 ft²
3

115 Sq Yards Duplex

Vaishali Nagar,Jaipur

₹ 1.31

Crore

3BHK
2800 ft²
5

222 Sq Yards Duplex

Vaishali Nagar , Jaipur

₹ 3.80

Crore

5BHK
6500 ft²
6

98 Sq Yards Duplex

Vaishali Nagar, Jaipur

₹ 98

Lac

3BHK
2400 ft²
3

100 Sq Yards Duplex

Vaishali Nagar West, Jaipur

₹ 98

Lac

3BHK
2400 ft²
3